IMG_1646

IMG_0320

Roofprotect neemt uw dak onder de loep

Wij voeren een grondige inspectie van de dakbedekking en de dakopbouw uit, waarna u een gepersonaliseerd rapport ontvangt met daarin de vaststellingen en adviezen, ondersteund door fotomateriaal. Gelijktijdig met deze inspectie voeren wij een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uit, zodat wij met u kunnen overleggen welke voorzieningen er nodig zijn om de werken veilig te kunnen uitvoeren.  

Een grondige inspectie is de basis van het verdere verloop van de samenwerking, het geeft u een gedetailleerd beeld van de behoeften van het dak (zowel op gebied van veiligheid en onderhoud, waterdichting en de aanwezige bouwkundige elementen, technische en/of solar-installaties,...).